Al Haig

EPs: 7–inch

PACIFIC JAZZ (26 “Al Haig Trio”) 50-100 / 1954

PRESTIGE (1318 “Al Haig Trio”) 100-150 / 1950


LPs: 10/12–inch

COUNTERPOINT (551 “Jazz-Will-O-The-Wisp”) $75-$125 / 1958

ESOTERIC (7 “Al Haig Trio”) $200-$300 / 1950
(10–inch LP)

MARK INT’L (“Al Haig Today!”) $150-$250

PACIFIC JAZZ (18 “Al Haig Trio”) $150-$250 / 1954
(10–inch LP)

PERIOD (1104 “Al Haig Quartet”) $200-$300 / 1954
(10–inch LP)